| 23 تیر 1399
En | 

 

 

ملاقات عمومی با مدیر کل 

 

 جهت اطلاع شهروندان محترم : ملاقات مردمی مدیرکل  بصورت مستمر برگزار می گردد ، لذا شهروندان محترم  می توانند به اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ،  اداره ارتباطات و اطلاع رسانی ( طبقه اول ) مراجعه و فرم مربوط به ملاقات را دریافت نمایند.