13 فروردین 1399

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

سرپرست اداره ارتباطات و اطلاع رسانی: سرکار خانم تقوائی

تلفن مستقیم: 38237808

1- مديريت وكنترل پايگاه اطلاع رساني اداره كل .
2- مديريت وسازماندهي سيستم تلفن گوياي اداره كل .
3- ساماندهي وبرگزاري جلسات ملاقات مردمي مدير كل .
4- تهيه وتدوين برنامه سالانه اطلاع رساني وتبليغي اداره كل .
5- اجراي برنامه هاي خبري ،‌ تبليغاتي ، انتشاراتي و مطالعاتي اداره كل استان از طريق :

  • الف- تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه ،‌ اطلاعيه ،‌ آگهي و پيامهاي اداره كل و اقدام به انعكاس آن در رسانه هاي گروهي .
  • ب - ساماندهي برنامه‌هاي تبليغاتي واطلاع‌رساني وچاپ وتهيه اقلام تبليغاتي.
  • ج- انتشار نشريات اداري و موردي در اداره كل ،‌ تهيه فيلم ،‌ اسلايد و عكس از فعاليتهاي اداره كل .
  • د- افكار سنجي در سطح استان به منظور آشنائي با افكار و عقايد آحاد مردم در خصوص نحوه عملكرد اداره‌كل .

6- رسيدگي و پاسخگوئي به نامه هاي مردمي .
7- برنامه ريزي و همكاري در جهت برگزاري كنفرانسها ، سمينارها ، نمايشگاههاي فني و تخصصي ،‌ جشنواره‌ها ،‌ مصاحبه ها و بازديدهاي استاني در رابطه با وظائف اداره كل .
8- برنامه ريزي و تشكيل ستادهاي ويژه برگزاري مراسم و مناسبتهاي ملي و مذهبي در اداره كل .
9- اداره امور كتابخانه اداره كل و تجهيز آن .
10-عضويت و شركت فعال در شوراها ، مجامع و ستادهاي هماهنگي مرتبط با روابط عمومي .
11-تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي ويژه كاركنان اداره كل .
12-هماهنگي وبرقراري ارتباط مستمر ومستقيم با دفترروابط عمومي وزارتخانه.