23 مهر 1398

اداره پيمان و رسيدگي

رئیس اداره پیمان و رسیدگی و قراردادها:

جناب آقای مهندس حسین فرازمند


1- بررسي اسناد مناقصه به منظور تطبيق آن با آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها .
2- انتخاب و دعوت پيمانكاران ذيصلاح و برگزاري تشريفات مناقصه .
3- انجام مراحل انعقاد قرارداد با پيمانكاران با رعايت موازين قانوني و دستورالعمل هاي ابلاغي .
4- رسيدگي و اظهارنظر در مورد صورت وضعيت هاي موقت و قطعي و تأخير پيمانكاران طبق ضوابط .
5- رسيدگي به اختلاف و ادعاي پيمانكاران و فراهم نمودن مقدمات نسخ پيمان طبق مفاد قرارداد
و با همكاري امور حقوقي .
6- كنترل صورت وضعيت ها و صورت مجالس و مطابقت آن با عمليات اجرائي طبق ضوابط .
7- شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي و تهيه حكم كميسيون .

 


 

کاربرگ های مربوط به اداره پیمان و رسیدگی

(پیمانکاران و مشاوران محترم لازم است فایل های زیر را که در قالب word می باشد طبق مشخصات پروژه های تحت پیمان خود ویرایش کرده  و استفاده نمایند)