28 بهمن 1398
تعیین محدوده های هدف بازآفرینی  در جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر گیان

تعیین محدوده های هدف بازآفرینی در جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر گیان

تاریخ انتشار: 1398/11/21|   بازدید: 25 |  print

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ازتشکیل جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر گیان  با موضوع تعیین محدوده های هدف بازآفرینی درمحل دفتر معاونت امور عمرانی استانداری همدان با حضور اعضاء کمیسیون خبر داد.

 

به گزارش اداره ارتباطات و طالاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ، " مریم سمایی"  دراین جلسه بیان کرد: ساماندهی شهرهای کوچک و متوسط و ارتقاء کیفیت زندگی در این شهرها از جمله مهمترین اقدامات در راستای توسعه پایدار شهری محسوب می شود .

وی ادامه داد:  بازآفرینی شهری سیاستی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد و توسعه شهرها در جهت پاسخگویی به چالش‌های برآمده از تغییرات و نیازهای نسل جدید است، به‌گونه‌ای که در نهایت ضمن پیشگیری و حل مشکلات شهری به یک پیشرفت و بهبود پایدار اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی منجر  می شود بطوری که قابلیت زیست پذیری شهر ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را افزایش دهد.

وی یادآورشد: در این جلسه کمیسیون ماده پنج با راهبرد بازآفرینی شهری ،تعیین محدوده های هدف بازآفرینی را برای شهر های استان به عنوان یکی از اقدامات مهم دردستور کار خود قراردادیم.

وی افزود: شهر گیان در شهرستان نهاوند به عنوان یکی ازشهرهای کوچک استان با توجه به شاخص های مشخص شده و مطالعات صورت گرفته جزء محدودهای پنج گانه هدف بازآفرینی تعیین گردید و در نهایت این محدوده ها به تصویب اعضاء رسید.  

سمایی در پایان خاطرنشان ساخت: با تعیین این محدوده ها کاهش فقر شهری ،کاهش آسیب های اجتماعی ، ارتقاء تاب آوری شهر ،حکمروایی شهری و ارتقاء هویت و منزلت مکانی در این شهر از محورهای اصلی فعالیت در آینده خواهد بود.

  نظرات

نظری وجود ندارد.