13 فروردین 1399

راهبرد مشارکت

شهروندان می‌توانند از طریق شماره تلفن‌های 08138223001 الی 3 هرگونه نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خود را اعلام نمایند.

شهروندان می‌توانند از طریق پست الکترونیکی info@hamedanrud.ir نظرات خود را ارسال نمایند.

نظرات واصله توسط اداره ارتباطات و اطلاع رسانی جمع‌آوری و در اختیار واحدهای مربوطه قرار می‌گیرد.

بستر لازم جهت ارائه نظرات شهروندان در خصوص کلیه اطلاعات و اخبار سازمان در پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل به آدرس hamedanrud.ir فراهم می‌باشد.

این نظرات توسط اداره روابط عمومی جمع‌بندی و به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌گردد.

این اداره کل کلیه مزایده های مربوط به فروش زمین های تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن  و منازل مسکونی تحت مالکیت خود را به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک hamedanrud.ir در معرض عموم قرار داده و پس از دریافت مدارک و پیشنهادات قیمت ، بعد از اتمام مدت قانونی ، نسبت به اعلام زمان بازگشایی پیشنهادات اقدام مینماید.

مصوب پنجمین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان مورخ 15/09/97 در راستای اجرای مفاد ماده "9" تصویب‌نامه شماره 112128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان «حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری» راهبردهای مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرآیندهای اداری سازمان به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.«راهبرد مشارکت»