15 آذر 1398
En | 

      خرید بلیط پروازهای داخلی و خارجی

      مرکز مدیریت راه های کشور   

    شهراه  

      

      

   

   

   

   

   

   

   

  • چهارشنبه 22 آبان 1398
   علی نبیان
   معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
   اقدام ملی تولید مسکن یکی از بزرگترین اهرم های برآورده کردن سیاست کلان نظام در سالهای اخیر است. نتیجه این طرح، علاوه بر گشایش های اقتصادی، می تواند انتظارات بخش وسیعی از مردم را برآورده کند که این خود نزدیکی نظام و مردم را در پی دارد.  در این طرح دولت با سیاستهای حمایتی خود زمینه ای فراهم می آورد تا با ایجاد رونق تولید، رفع نیازهای فعالان عرصه مسکن و ساختمان از یک سو  و مشتریان این بازار از سوی ...
  • دوشنبه 20 آبان 1398
   محمود محمودزاده
   معاون مسکن و ساختمان
   در طرح اقدام ملی تولید مسکن، شرایط متقاضیان شامل تاهل، فاقد مالکیت مسکونی از اول فروردین84،عدم استفاده از امکانات دولتی و تسهیلات یارانه دار در موضوع مسکن و همچنین سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا است. در مرحله نخست، متقاضیان 30 درصد قیمت تمام شده را به عنوان آورده وارد طرح میکنند و این که این میزان به چه مبلغ باشد، براساس پروژه ها و شهرها متفاوت خواهد بود. ثبت نام این طرح مرحله ای است و قرا...
  • دوشنبه 13 آبان 1398
   شهرام آدم نژاد
   معاون حمل و نقل