02 تیر 1397


  • ضد رسانه جای رسانه منتقد را گرفته است
   رسانه در انتخابات اخیر توانست با تکیه بر عنصر آگاهی‌بخشی و سودبردن از شبکه‌های رسانه‌ای در سطوح و اشکال مختلف و البته با تکیه بر آزادی، صداقت و اخلاق رسانه‌ای بر ضدِرسانه؛ علیرغم تهاجم همه‌جانبه و شبکه‌های گسترده، پیچیده و تودرتوی آن و با استفاده از تکنیک‌های جنگ روانی پیروز شود. رسانه و ضدِرسانه نقش برجسته‌ای در این انت...
   ادامه ...
  • شنبه 02 تیر 1397
   دکتر حامد مظاهریان
   معاون مسکن و ساختمان
  • چهارشنبه 30 خرداد 1397
   دکتر حامد مظاهریان
   معاون مسکن و ساختمان
  • یکشنبه 27 خرداد 1397
   دکتر عباس آخوندی
   وزیر راه و شهرسازی
   طراحی سایت