03 مهر 1397


  • ضد رسانه جای رسانه منتقد را گرفته است
   رسانه در انتخابات اخیر توانست با تکیه بر عنصر آگاهی‌بخشی و سودبردن از شبکه‌های رسانه‌ای در سطوح و اشکال مختلف و البته با تکیه بر آزادی، صداقت و اخلاق رسانه‌ای بر ضدِرسانه؛ علیرغم تهاجم همه‌جانبه و شبکه‌های گسترده، پیچیده و تودرتوی آن و با استفاده از تکنیک‌های جنگ روانی پیروز شود. رسانه و ضدِرسانه نقش برجسته‌ای در این انت...
   ادامه ...
  • ﺳﻪشنبه 03 مهر 1397
   دکتر عباس آخوندی
   وزیر راه و شهرسازی
  • شنبه 31 شهریور 1397
   دکتر حامد مظاهریان
   معاون مسکن و سختمان
  • چهارشنبه 17 مرداد 1397
   مهندس مهرداد تقی زاده
   معاون حمل و نقل
   پاسداشت مقام خبرنگار و اصحاب رسانه در حقیقت تکریم دانایی و صیانت از حقوق ملت در دسترسی به اطلاعات است،هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار را صمیمانه به اصحاب رسانه تبریک عرض می نمائیم. پاسداشت مقام خبرنگار و اصحاب رسانه در حقیقت تکریم دانایی و صیانت از حقوق ملت در دسترسی به اطلاعات است،هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار را صمیمانه به اصحاب رسانه تبریک عرض می نمائیم. پاسداشت مقام خبرنگار و اصح...
   طراحی سایت