| 24 خرداد 1400
En | 

  دستورالعملها و اطلاعات

  به اطلاع شهروندان محترم میرساند جهت انجام نقل و انتقال ثانویه و ثالثیه مساکن مهر واستعلام استفاده از تسهیلات دولتی ،اقشار ویژه ، مسکن مهر، استعلام مالکیت ، استعلام بافت فرسوده به  دفاترپیشخوان دولت در سراسر استان  مراجعه شود . درصورت سوال یا هرگونه ابهام ، با تکمیل فرم و درج مستندات در صفحه ارتباط با معاونین ، معاونین پاسخگوی شما می باشند .

                            دستورالعملها ، آموزشها و  اخبار  ویژه مربوط به کرونا                      
      سامانه ثبت شکایات مردمی در خصوص نظارت عالیه مقررات ملی و کنترل ساختمان    

  دستورالعمل احراز صالحیت موضوع ماده 4 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

    شيوه نامه معرفي و پرداخت تسهيالت مشاركت مدني ساخت و وديعه اسكان موقت  

    دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان

  خدمات دستگاه در سامانه مدیریت خدمات دولت 

   

      خرید بلیط پروازهای داخلی و خارجی

      مرکز مدیریت راه های کشور   

    شهراه  

      

      

   

   

   

   

   

   

   

  سامانه تلفن گويا  1656

  آماده دريافت گزارش مردمي
   در خصوص زمين خواري میباشد 

  Loading
  • 1 2 3 4 5
   ضعیف عالی

  رای گیری
  مهمترین عوامل در بروز خسارات ناشی از زلزله کدامیک از موارد ذیل می باشد:

  ثبت رأی  مشاهده نتایج