| 04 مهر 1399

اطلاعات تماس

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

آدرس : همدان  ، خیابان سعیدیه  ،  ابتدای بلوار پرفسور زلفی گل

 

تلفن اداره کل :   3 - 38223001 ( 081 )

فکس اداره کل :  38221224 (081 )

کد پستی اداره :  39711-65168

 

تلفن مستقیم دفتر مدیر کل :  38221002 (081)

 

 

تلفن روابط عمومی :  38237808 ( 081 )

 

پیام کوتاه روابط عمومی : 50002225020