30 مهر 1400
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی:  خانم مهندس تقوائی

تلفن مستقیم: 38237808

 

شرح وظایف :

1- مديريت وكنترل پايگاه اطلاع رساني اداره كل . 

2- مديريت و سازماندهي سيستم تلفن گوياي اداره كل .

3- ساماندهي وبرگزاري جلسات ملاقات مردمي مدير كل .

4- تهيه وتدوين برنامه سالانه اطلاع رساني وتبليغي اداره كل .

5- اجراي برنامه هاي خبري ،‌ تبليغاتي ، انتشاراتي و مطالعاتي اداره كل استان از طريق :

الف- تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه ،‌ اطلاعيه ،‌ آگهي و پيامهاي اداره كل و اقدام به انعكاس آن در رسانه هاي گروهي

ب - ساماندهي برنامه‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و چاپ وتهيه اقلام تبليغاتي.

ج- انتشار نشريات اداري و موردي در اداره كل ،‌ تهيه فيلم ،‌ اسلايد و عكس از فعاليتهاي اداره كل .

د- افكار سنجي در سطح استان به منظور آشنائي با افكار و عقايد آحاد مردم در خصوص نحوه عملكرد اداره‌كل.

6- رسيدگي و پاسخگوئي به نامه هاي مردمي .

7- برنامه ريزي و همكاري در جهت برگزاري كنفرانسها ، سمينارها ، نمايشگاههاي فني و تخصصي ،‌ جشنواره‌ها ،‌ مصاحبه ها و بازديدهاي استاني در رابطه با وظائف اداره كل .

8- برنامه ريزي و تشكيل ستادهاي ويژه برگزاري مراسم و مناسبتهاي ملي و مذهبي در اداره كل .

9- اداره امور كتابخانه اداره كل و تجهيز آن .

10-  عضويت و شركت فعال در شوراها ، مجامع و ستادهاي هماهنگي مرتبط با روابط عمومي .

11-  تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي ويژه كاركنان اداره كل .

12- هماهنگي و برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با مركز ارتباطات و اطلاع رساني ستاد وزارت متبوع.