| 20 اردیبهشت 1400
بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از پیشرفت 85 درصدی محور سامن- بروجرد

 بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از پیشرفت 85 درصدی محور سامن- بروجرد

.
شنبه، 11 اردیبهشت 1400 | امتیاز: Article Rating

.

تصاویر
  • بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از پیشرفت 85 درصدی محور سامن- بروجرد
  • بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از پیشرفت 85 درصدی محور سامن- بروجرد
  • بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از پیشرفت 85 درصدی محور سامن- بروجرد
ثبت امتیاز
نظر جدید