| 24 خرداد 1400
برگزاری رزمایش کمک مومنانه در اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

 برگزاری رزمایش کمک مومنانه در اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

.
پنجشنبه، 23 اردیبهشت 1400 | امتیاز: Article Rating

.

تصاویر
  • برگزاری رزمایش کمک مومنانه در اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
  • برگزاری رزمایش کمک مومنانه در اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
  • برگزاری رزمایش کمک مومنانه در اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
ثبت امتیاز
نظر جدید