یکشنبه، 10 مرداد 1400
En | 

مناقصات اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 16 مهر 1398 ساعت 13:49

 
فایل تاريخ مصوبه
دانلود این فایل (6.13.pdf)باند دوم اصله- کاج  
دانلود این فایل (6.3.pdf)زیرسازی محورهای اسدآباد  
دانلود این فایل (6.2.pdf)زیرسازی محور دهفول  
دانلود این فایل (5.12.pdf)عملیات روسازی و زیرسازی محورهای روستایی همدان  
دانلود این فایل (4.15.pdf)ایمن سازی محدوده روستای پهنه محور همدان سنندج  
دانلود این فایل (3.30.jpg)عملیات زیرسازی محورهای روستایی آسدآباد  
دانلود این فایل (3.23.pdf)جابجایی خط برق محور رزن- دمق  
دانلود این فایل (چشین.pdf)آگهی فراخوان تجدید مناقصه عملیات بهسازی محور همدان - چشین . ابرو - سیمین  
دانلود این فایل (001456.pdf)آگهی فراخوان تجدید مناقصه عملیات بهسازی محور برزول - دهفول از توابع شهرستان نهاو  
دانلود این فایل (000123.pdf)آگهی فراخوان تجدید مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی شهرستان کبودرا  
دانلود این فایل (3245687.pdf)آگهی تجدید مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی محور روستایی دهفول شهرستان نهاوند  
دانلود این فایل (آگهی روزنامه.pdf)آگهی فراخوان تجدید مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی اسدآباد  
دانلود این فایل (2.pdf)آگهی فراخوان مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی محورهای روستایی شهرستان نهاوند  
دانلود این فایل (1000000.pdf)آگهی فراخوان تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت محور کمیجان- شیرین آباد- قهاوند  
دانلود این فایل (10000.pdf)آگهی مزایده عمومی فروش 2 واحد آپارتمان با کاربری مسکونی  
دانلود این فایل (3.pdf)آگهی فراخوان تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت محور کمیجان- شیرین آباد- قهاوند  
دانلود این فایل (4.pdf)آگهی فراخوان تجدید مناقصه بهسازی محور اسدآباد- ذوب آهن  
دانلود این فایل (آگهی روزنامه بازار نهاوند.pdf)آگهی فراخوان تجدید مناقصه ساماندهی بخشی از بازار تاریخی شهر نهاوند  
دانلود این فایل (آماده سازی و اجرای تپه حصار حاج شمسعلی.pdf)آگهی فراخوان تجدید مناقصه آماده سازی و اجرای راه دسترسی تپه حاج شمسعلی  
دانلود این فایل (عملیات روسازی محور کهریز بابا حسین علی آباد.pdf)آگهی فراخوان تجدید مناقصه عملیات روسازی محور کهریز  
دانلود این فایل (13564.pdf)آگهی مناقصه 158  
دانلود این فایل (آماده سازی و اجرای فاز دوم تپه حصار حاج شمسعلی.pdf)آگاهی فراخوان مناقصه آماده سازی و اجریا فاز دوم تپه حاج شمسعلی  
دانلود این فایل (5555.pdf)آگهی مناقصه اجرای آسفالت محور قلی آباد شهرستان کبودرآهنگ  
دانلود این فایل (آگهی روزنامه رزن دمق و اصله کاج.pdf)آگهی مناقصه عملیات اساس و آسفالت رزن- دمق و اصله کاج  
دانلود این فایل (آگهی فراخوان مناقصه (1).BMP)آگهی مناقصه عملیات بهسازی محور گیان -نهاوند  
دانلود این فایل (آگهی روزنامه نهاوند.pdf)آگهی مناقصه اجرای ابنیه فنی و بیس و آسفالت روستاهای نهاوند، رزن و کبودرآهنگ  
دانلود این فایل (آگهی آماده سازی راه دسترسی فاز دوم تپه حصار حاجشمسعلی.pdf)آگهی مناقصه آماده سازی راه دسترسی فاز دوم تپه حصار حاجشمسعلی  
دانلود این فایل (آگهی فراخوان مناقصه.pdf)آگهی مناقصه اجرای باند دوم کبودرآهنگ- شیرین سو  
دانلود این فایل (آگهی مسیر کمیجان- قهاوند.pdf)آگهی مناقصه مسیر کمیجان- قهاوند  
دانلود این فایل (آگهی فراخوان تجدید مناقصه.pdf)آگهی فراخوان تجدید مناقصه