شماره: 44874
1399/12/20
اخذ تعداد2402سندتک برگ از سال 92 تا دی ماه سالجاری
اخذ تعداد2402سندتک برگ از سال 92 تا دی ماه سالجاری

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از اخذ 2402 سند تک برگ از سال 1392 تا سال جاری خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان"داریوش حسینی "بیان کرد: تعداد 2402 سند تک برگ از سال 1392 تا پایان دی ماه  سال 1399 اخذ شده است که تعیین تکلیف پرونده های حقوقی 1189 دادنامه در طی 8 سال بوده است.

حسینی  افزود : از سال 1392 تا نه ماهه سال 1399 واگذاری اراضی مسکونی 774واحد معادل 71 هزار متر مربعه بوده که واگذاری اراضی غیر مسکونی 133 قطعه معادل 322 هزار متر مربع است.

وی بیان داشت: عقد قرار داداجاره عرصه مسکن مهر نیز در طی 8سال (1392/1399) به تعداد 1715 قرار داد بوده ، واگذاری به اقشار ویژه هم 116 نفر بوده.

حسینی  یادآور شد: تحصیل اراضی داخل محدوده در یال 1392 مساحت 29 هزار متر مربع در سال 93، 10 هزار متر مربع درسال 94 ، 10 هزار متر مربع در سال 95 ، 29 هزار متر مربع و ........در سالجاری 26 هزار متر مربع بوده است.

حسینی  در پایان خاطر نشان ساخت : 1762 هزار متر مربع تحصیل اراضی داخل حریم بوده و 498 قطعه تکنیک در سطح بوده که 2113 واحد تفکیک در طبقات صورت گرفته که 8 هزار متر مربع تامین نصاب مالکانه انجام شده است.

حق انتشار محفوظ است ©